§

Vilkår

Generellt

 • Denne avtalen er en juridisk bindende avtale mellom person eller juridisk enhet (med eget organisasjonsnr.), heretter kalt leietaker, som plasserer noe til lagring hos  OVE MARTIN BILLERUD MASKINENTREPRENØR / B3Garasje.no, heretter kalt utleier.
 • Ved innsetting av enheter, herunder kjøretøy, og andre gjenstander til lagring i utleiers lager, bekrefter leietaker at avtalen er lest, forstått og akseptert.
 • Leietaker plikter å holde seg informert og oppdatert om leieavtalen på utleiers nettsider ved fornyelse av avtale om forlenget leieperiode. Utleier anbefaler leietaker å besøke og lese disse betingelsene på utleiers nettsted før fornyelse av avtale om forlenget leieperiode.

Leieperioden.

 • Leieperiode er fra ca starten av september/oktober til april/mai for 1 års kontrakter inngått med oss. Har du inngått 5 års kontrakt er leieperioden fleksibel gjennom hele året.
 • Du har alltid tilgang til din bil i leieperioden, egen kode til dør vil bli tildelt.

Uønskede gjenstander i lokalet

 • Leietaker skal ikke lagre tyvegods eller noe leietaker selv ikke eier uten eiers samtykke i utleiers lager. Leietaker skal heller ikke lagre andre ulovlig gjenstander, herunder smuglevarer som tobakk, alkohol, narkotika osv. Lagring av våpen og eksplosiver, herunder fyrverkeri tillates heller ikke. Ved forsøk på dette, vil saken bli anmeldt til Politiet dersom forholdet strider mot norsk lov. Leietaker blir følgelig utestengt for all fremtidig lagring.

Forskring

 • Vi forsikrer kun vårt eget bygg. Kunden er selv ansvarlig for å ha forsikring som dekker gjenstanden sin imot brann, hærverk, tyveri og andre skader eller tap. Dette dekkes ikke av oss eller vår forsikring. All lagring skjer på eget ansvar og eventuelle tap kan ikke vi belastes for.

Sikkerhetskrav  / Ansvar

 • Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens eget tanksystem, må tas ut av kunden før plassering.
 • Kunden må sørge for at batteriet til bilen er frakoblet.
 • Vi foretar tilsyn av de lagrede gjenstandene og vi vil varsle kunden umiddelbart ved eventuelle uregelmessigheter.
 • Utleier skal ikke, under noen omstendigheter, og uansett årsak ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap, som tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.
 • Lokalene er video overvåket, du har tilgang til å gjøre service på din bil året rundt og vil bli tildelt en egen adgangskode til lokalene. Koden er personlig og må ikke overdras til andre, bruk av koden blir loggført og sammen med kamera overvåkingen vil vi til enhver tid se hvem som befinner seg i våre lokaler.
 • Hvis du skader andres biler så er du ansvarlig for skadene.
 • Hvis du ødelegger eller skader utstyret/verktøy som er satt til disposisjon til deg i våre lokaler er du erstatningspliktig.
 • Kjøper du noen av produktene i lokalene feks  vaske og polerings produkter eller annet, betaler du for produktene etter gjeldende prisliste i lokalet på vårt vipps nummer.

Nøkler

 • Nøkler til alle biler, oppbevares av utleier.

Fakturering og Betaling

Ved avbestilling av vinterlagringsplass.

 • Ved avbestilling av lagringsplass etter bestilling blir man fakturert et gebyr på 500,-kr.
 • Avbestilling må varsles skriftlig pr sms/e-post.

Betaling og kontrakt.

 • Vi sender ut faktura p.r e-post for avtalte leieperiode sammen med leiekontrakt som må signeres og returneres til oss. Faktura betales innen 20dg fra mottak.

Uavhentede lagringsobjekter

 • Hvis objektet ikke er hentet etter utløpet av leieperioden bli fakturert leie for 50,-kr pr dag fram til objektet blir hentet.

Kjøp av ekstra tjenester/produkter.

 • Kjøp av ekstra tjenester som feks vask/polering av bil, henting/bringing av bil. klargjøring av bil avtales ved forespørsel og faktureres kunde.
 • Kjøp av produkter i våre lokaler betales med vipps, se prisliste for priser.

Oppgitte priser.

 • Alle priser på disse sidene er oppgitt inklusive moms.